Friday, 8 July 2016

Dubara Kisi Se Sacha Pyaar Nahi Hota. 💔

Sapna Kabhi Sakar Nahi Hota
Mohabbat Ka Koi Aakar Nahi Hota
Sub Kuch Hojata Hai Is Dunya Mein Magar
Dubara Kisi Se Sacha Pyaar Nahi Hota. 💔

No comments:

Pm Modi Launch New App UMANG

https://youtu.be/FGqCmRzB5L8