Google+ Followers

Friday, 8 July 2016

Dubara Kisi Se Sacha Pyaar Nahi Hota. 💔

Sapna Kabhi Sakar Nahi Hota
Mohabbat Ka Koi Aakar Nahi Hota
Sub Kuch Hojata Hai Is Dunya Mein Magar
Dubara Kisi Se Sacha Pyaar Nahi Hota. 💔
Post a Comment