Thursday, 14 July 2016

Dukh Ne Sukh Ki Saans Li hai,
Kaash Koi Phir Yaad Na Aaye.

Phir Na Karna Meri Gustakh Nigahaon Ko Gila,
Daikhye Aap Ne Phir Pyar Se Daikha Hai Mujhe..

No comments:

Pm Modi Launch New App UMANG

https://youtu.be/FGqCmRzB5L8