Saturday, 2 July 2016

Life Testing

Chor dege bar bar kehte ho...dekh lo ek bar ajma ke.....jite h ya lash bante h💔

No comments:

Spinner

Sppinner